Picture of Płonka Michał
Ankietyzacja Studentów
by Płonka Michał - sobota, 6 czerwca 2015, 09:06
 

Szanowni Państwo,

W związku ze stałym procesem weryfikacji jakości kształcenia na naszej Uczelni bardzo prosimy o uzupełnianie ankiety dotyczącej oceny jakości kształcenia za semestr zimowy, a po skończonej sesji także za semestr letni, celem przedłożenia wyników ankiet Dziekanom poszczególnych Wydziałów.

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i dlatego zachęcamy wszystkich Studentów do wypełniania ankiet.

mgr Katarzyna Lipska

Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia