Picture of Płonka Michał
Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych
by Płonka Michał - czwartek, 11 września 2014, 02:15
 
Kwestura informuje, że uruchomiony został portal do elektronicznej rejestracji wniosków o przyznanie stypendiów socjalnych w roku ak.2014/2015.
Szczegóły na stronie Uczelni: kliknij