Obraz Misiak Marcin
wifi eduroam
Misiak Marcin w dniu piątek, 1 kwietnia 2011, 09:41 napisał(a)
 
W związku z reorganizacją sieci hasła konta do wifi wseipSPOT zostały zmienione. W razie problemów z zalogowaniem się należy w moodle.wseip.edu.pl w zakładce wifi wygenerować hasło (wpisać hasło min. 8 znaków, wielkie i małe litery, min. 1 cyfra, kliknąć Generuj konto WiFi).

Nasza uczelnia przystąpiła do programu partnerskiego eduroam (www.eduroam.pl). Sieć WiFi eduroam jest dostępna w budynku A w tych samych miejscach co sieć wseipSPOT. Instrukcje szczegółowe korzystania z eduroam znajdą się wkrótce na stronie eduroam.wseip.edu.pl.

Marcin Misiak