Teoria rozwoju regionalnego
(Teor.roz.reg.)

 This course allows guest users to enter

Teoria rozwoju regionalnego jest przedmiotem, który powstał pod koniec XX w. u jego podstaw leży koncepcja trwałego rozwoju regionalnego. 

This course allows guest users to enter