Socjologia
(Soc)

 This course allows guest users to enter

Zajęcia dotyczą podstawowych zagadnień socjologii ogólnej oraz wybranych kwestii szczegółowych. Ich celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi kategoriami socjologii, a także zaznajomienie z rezultatami zastosowania owych kategorii do opisu życia społecznego.
Problematykę kursu można podzielić na trzy części. Tematy z części pierwszej mają za zadanie zaznajomić z kluczowymi kategoriami socjologii oraz zaprezentować przedstawiany przez tę naukę obraz człowieka jako istoty uspołecznionej. Największy nacisk położony został na część drugą i trzecią, poświęcone odpowiednio: socjologicznemu opisowi nowoczesnego społeczeństwa jako rezultatu przemian zachodzących w ciągu kilku ostatnich stuleci oraz wybranym zagadnieniom socjologii kultury i elementom socjologii wiedzy. Na tym tle zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat historii oraz specyfiki teorii i metod socjologii.

This course allows guest users to enter