Rachunkowość podatkowa
(RP)

 This course allows guest users to enter

Rachunkowość podatkowa jest jednym z podsystemów rachunkowości i bezpośrednio wykorzystuje rozwiązania wynikające z praktyki gospodarczej. W ramach rachunkowości podatkowej dokonywana jest rejestracja efektów działalności gospodarczej w kontekście prawa podatkowego. Szczegółowej analizie poddane zostaną uproszczone formy ewidencji gospodarczej oraz ujęcie podatków w tym odroczonych w księgach rachunkowych.

This course allows guest users to enter