Statystyka ekonomiczna kopiuj 1
(SE_1)

 This course allows guest users to enter

Znajomość metod statystycznych, dla wyboru odpowiednich sposobów gospodarowania na podstawie rzetelnej identyfikacji zjawisk i procesów społeczno - ekonomicznych, nabiera obecnie, w warunkach gospodarki rynkowej, szczególnego znaczenia. Współcześnie, ekonomista będzie zmuszony korzystać z różnych metod statystycznych dla identyfikacji, analizy oraz prognozy zjawisk krótko i długookresowych, w celu dostarczenia informacji o otaczającej rzeczywistości, które mają być przesłanką podejmowania decyzji przez zainteresowane podmioty.

This course allows guest users to enter