Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem
(RKiW)

 This course allows guest users to enter

Rachunek kosztów i wyników jest jednym z podstawowych przedmiotówakademickich bezpośrednio wykorzystujących rozwiązania wynikające z praktyki gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach rachunku kosztów i wyników wykorzystywane są informacje zgromadzone w szeroko rozumianym systemie rachunkowości. Szczegółowej analizie poddawane są kategorie strumieniowe (koszty i przychody) oraz relacji pomiędzy nimi. Analizy tego typu są niezbędne dla rzetelnej oceny efektów działalności gospodarczej.

This course allows guest users to enter