Rynek i Prawo Pracy
(RiPP)

 This course allows guest users to enter

Rynek i prawo pracy jest jednym z przedmiotów nauczania akademickiego w grupie przedmiotów ekonomicznych. Praca jest zasadniczym sposobem na zaspokajanie ludzkich potrzeb, bądź bezpośrednio w zakresie wytwarzania niezbędnych dóbr na własne potrzeby, bądź też pośrednio poprzez zarabianie pieniędzy w celu uzyskania środków na zakup towarów czy usług. W dobie coraz bardziej rozwijającego się podziału pracy to właśnie ta druga formuła nabrała, i to od dawna, szczególnego znaczenia. Realizowany przedmiot podejmuje więc zagadnienia dostępu do pracy (działalności) zarobkowej, zarówno w aspektach prawnych jak i faktycznych, przedstawiając różne jego uwarunkowania, zwłaszcza w dobie dokonanych i nadal trwających zmian gospodarczych. Podstawowym trzonem zagadnień programowych są regulacje prawa pracy, którym nasz system prawa nadal daje priorytet w systemie zatrudnienia. Sygnalizuje się jednak również inne formy zatrudnienia - pozapracowniczego, jako może nie alternatywę dla prawa pracy ale zwiększenie rozwiązań w zakresie dostępu do pracy i zarobkowania. Ma to istotne znaczenie w walce z bezrobociem, które to zjawisko stanowi zasadniczy problem w funkcjonowaniu państwa i znaczącej grupy obywateli.

This course allows guest users to enter