Rachunkowość
(Rach)

 This course allows guest users to enter

Rachunkowość - jest systemem ewidencyjnym którego celem jest klasyfikacja, pomiar i wycena działalności wyodrębionych jednostek gospdarczych. Zapoznamy się z klasyfikacją środków gospodarczych, bilansem, dokumentowaniem i ewidencją operacji gospodarczych. 

This course allows guest users to enter