Rachunkowość
(Rach)

Rachunkowość - jest systemem ewidencyjnym którego celem jest klasyfikacja, pomiar i wycena działalności wyodrębionych jednostek gospdarczych. Zapoznamy się z klasyfikacją środków gospodarczych, bilansem, dokumentowaniem i ewidencją operacji gospodarczych.