Podstawy zarządzania
(PZ)

 This course allows guest users to enter

Podstawy zarządzania to przedmiot wprowadzający studentów w problematykę teorii i praktyki zarządzania od momentu powstania nauki o zarządzaniu do czasów współczesnych. Nauka o zarządzaniu należy do typowo wielodyscyplinarnych nauk. Ce**e się niższym poziomem uogólnienia w stosunku do ogólnej teorii systemów, prakseologii i cybernetyki. Obok własnej oryginalnej aparatury pojęciowej, nauka o zarządzaniu korzysta z aparatury pojęciowej wymienionych powyżej dyscyplin. W ramach omawianego przedmiotu będziemy koncentrować się na problemach sprawnego i skutecznego funkcjonowania zespołów ludzkich w organizacjach (instytucjach), w których realizowany jest proces zarządzania. Rozważania w ramach przedmiotu podstawy zarządzania mają stanowić podstawę i wprowadzenie do zagadnień realizowanych w ramach następnych przedmiotów z zakresu zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, strategie rozwoju przedsiębiorstw, metody i techniki zarządzania.

This course allows guest users to enter