Przedsiębiorczość
(Przeds)

 This course allows guest users to enter

Przedmiot "Przedsiębiorczość" jest wykładany na studiach drugiego stopnia jako kontynuacja przedmiotu  Podstawy przedsiębiorczości prowadzonego na studiach pierwszego stopnia. W związku z tym program nauczania został rozszerzony o rozwiązania budowy strategii z punktu widzenia konkurencji lub współpracy. Konsekwencją tego jest skupienie uwagi na systemach informacyjnych wspomagających przedsiębiorczość, na zarządzaniu projektami i innowacjami, na systemie benchmarkingu, w tym w nawiązaniu do problemów globalizacyjnych oraz na zagadnieniach psychologii w biznesie.

This course allows guest users to enter