Prawo gospodarcze
(Pr.Gp.)

 This course allows guest users to enter

Kurs z zakresu prawa gospodarczego obejmuje omówienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, poszczególnych kategorii przedsiębiorców, prawa kontraktowego, prawa wekslowego i czekowego oraz prawa własności przemysłowej. Spośród kategorii przedsiębiorców najrzeszej omawiane jest zagadnienie spółek handlowych oraz spółki cywilnej. W ramach prawa kontraktowego przedstawiane są ogólne informocje o umowach cywilnoprawnych (zawarcie umowy, forma itd.). W dalszej części analizie zostają poddane konkretne  umowe  (m.in. sprzedaż, darowizna, poręczenie itd.). Celem kursu jest także zwrócenie uwagi na praktyczne możliwości zastosowania weksli i czeków w obrocie gospodarczym. Ta sama idea przyświeca prezentacji prawa własności przemysłowej. Kurs z zakresu prawa gospodarczego wydaje się być niezbędny dla każdego ekonomisty, pragnącego realizować się w praktyce życia gospodarczego.

This course allows guest users to enter