Podatki i Prawo Podatkowe
(PiPP)

 This course allows guest users to enter

„Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość prawa podatkowego kosztuje.” Kurs Podatki i Prawo Podatkowe umożliwia zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi obowiązujących w Polsce podatków. Jest to prezentacja zasadniczych  instytucji prawa podatkowego. Problematyka w ramach kursu jest ujęta dwutorowo, Z jednej strony jest to stworzenie podbudowy teoretycznej obejmującej: istotę podatku, zasady funkcjonowania  systemu podatkowego w Polsce, regulacje ogólnego prawa podatkowego oraz analizę konstrukcji każdego z obowiązujących podatków. Z drugiej, zaś strony kurs nakierowany jest na praktyczne rozwiązywanie problemów prawnopodatkowych np. wystosowanie pisma procesowego, wypełnienie formularza podatkowego, policzenie konkretnego podatku, a także udzielenie rady potencjalnemu podatnikowi - temu służą liczne kazusy zawarte w kursie.

This course allows guest users to enter