Polityka fiskalna i monetarna
(PFM)

 This course allows guest users to enter

Polityka fiskalna i monetarna to jeden z przedmiotów akademickich, które łączą w sobie elementy wiedzy z wielu dziedzin. Chodzi zwłaszcza o ekonomię, prawo (na przykład finansowe, gospodarcze), historię gospodarczą, a nawet psychologię. Tego rodzaju polityka w praktyce opiera się na wykorzystaniu instrumentów takich jak chociażby podatki, cła, określone konstrukcje budżetowe, instrumenty kontroli podaży pieniądza itp., do realizacji pożądanych celów. Cele, o których mowa, to w szczególności: stabilizacja gospodarki, utrzymanie niskiego bezrobocia, zachowanie równowagi na rynkach finansowych. Do uzyskania wiedzy na temat polityki fiskalnej i monetarnej koniczne jest zatem przede wszystkim poznanie pojęć, konstrukcji teoretycznych, instytucji prawnych, które są tradycyjnie wykorzystywane do opracowania założeń, praktycznej realizacji i oceny skutków takiej polotyki.

This course allows guest users to enter