Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze kopiuj 1
(MSG2_1)

 This course allows guest users to enter

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to część ekonomii, zajmująca się międzynarodowymi przepływami gospodarczymi. Obejmują one handel towarami, wymianę usługową, przepływy kapitału oraz przepływy siły roboczej, czyli procesy migracyjne. Podobnie jak w ekonomii, w międzynarodowych stosunkach gospodarczych wyróżnia się płaszczyznę mikro- (np. handel międzynarodowy) i makroekonomiczną (np. problem równowagi płatniczej). Międzynarodowe stosunki gospodarcze są nauką interdyscyplinarną. Obok ekonomii, można w nich znaleźć elementy politologii, prawa międzynarodowego czy socjologii. Międzynarodowe stosunki gospodarcze omawiają zagadnienia, o których często pisze prasa i dyskutują osoby publiczne, takie jak: wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy, konkurencyjność międzynarodowa, optymalny poziom kursu walutowego, zasadność i możliwości ograniczenia importu, przyczyny deficytu handlowego lub skutki nierównowagi bilansu płatniczego. W międzynarodowych stosunkach gospodarczych wyróżnia się zwykle cztery najważniejsze grupy zagadnień. Są to: teoria handlu międzynarodowego, zagraniczna polityka ekonomiczna, kurs walutowy i bilans płatniczy oraz makroekonomia gospodarki otwartej.

This course allows guest users to enter