Makroekonomia zaawansowana
(MKZ)

Nowoczesne modele makroekonomiczne pozwalające lepiej zrozumieć procesy gospodarcze w globalizującej się gospodarce