Marketing
(Mk)

 This course allows guest users to enter

Marketing jest to pewna filozofia prowadzenia działalności gospodarczej ukierunkowana na satysfakcję klientów oraz zaspakajanie potrzeb finansowych przedsiębiorstw.

This course allows guest users to enter