Mikroekonomia zawansowana
(MikroZ)

 This course allows guest users to enter

Mikroekonomia zajmuje się zachowaniem poszczególnych podmiotów mikroekonomicznych: gospodarstwa domowego i przedsiębiorstw. Analiza mikroekonomiczna obejmuje indywidualne decyzje i zachowania podmiotów na pojedynczych rynkach. Do sfer mikroekonomii zalicza się: rynki dóbr, rynki czynników produkcji i rynki finansowe. Zagadnienia, na które stara się odpowiedzieć mikroekonomia to:

  1. Co jest przedmiotem wyboru dokonywanego przez gospodarstwa domowe lub przedsiębiorstwa?

  2. Jakie jest kryterium wyboru?

  3. Jakie są ograniczenia w procesie wyboru?

This course allows guest users to enter