Informatyczne systemy w banku
(ISWB)

 This course allows guest users to enter

Kurs ten ma na celu zapoznanie się z istotą budowy i funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w instytucjach bankowych. Informatyczne systemy w banku są specyficznym rodzajem systemów informatycznych ukierunkowanych w swoim działaniu na konkretne zadania wykonywane tylko w tego typu instytucjach. Głównym zadaniem informatycznych systemów w banku jest usprawnienie działalności banku poprzez gromadzenie niezbędnych informacji na temat klientów oraz wykonywanych transakcji w obrębie jednego lub w kilku oddziałach banku. Do tego dochodzi szereg funkcji w jakie takie systemy muszą być wyposażone takie jak szczególne zabezpieczenia systemu oraz możliwość komunikacji z systemem rozliczeń międzybankowych. W obrębie tego kursu zapoznamy się również ze szczegółową budową przykładowego bankowego systemu informatycznego wykorzystywanego współcześnie w instytucjach bankowych. Poznamy również krótką historię powstania i rozwoju krajowych oraz zagranicznych systemów informatycznych w bankach. Ostatnimi zagadnieniami poruszanymi w obrębie tego kursu będzie zastosowanie tych systemów w bankowości elektronicznej oraz bankowości wirtualnej.

This course allows guest users to enter