Informatyka
(Informatyka)

Treści programowe przedmiotu informatyke:

  • Sprzęt komputerowy.
  • Systemy operacyjne.
  • Edytory tekstu.
  • Arkusze kalkulacyjne.
  • Internet.