Historia gospodarcza
(HG)

 This course allows guest users to enter

Rozwój gospodarki światowej na przestrzeni dziejów, od form prostych po rozwiniętą gospodarkę rynkową, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Polski.

This course allows guest users to enter