Gospodarka a środowisko
(GS)

 This course allows guest users to enter

'Gospodarka a środowisko" należy do grupy przedmiotów interdyscyplinarnych, bowiem zajmuje się interakcjami zachodzącymi w makrosystemie  środowisko-gospodarka-społeczeństwo.  Punktem wyścia jest stan i zagrożenie elementów środowiska przyrodniczego i na tym tle system prawny jego ochrony, polityka ekologiczna Polski i Unii Europejskiej oraz   instrumenty planistyczne, prawne i ekonomiczne umożliwiające gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

This course allows guest users to enter