Filozofia
(FIL)

 This course allows guest users to enter

 Najstarsza refleksja człowieka nad sobą i światem jest podstawą nauki filozofii i fundamentem myślenia kształtującego człowieka. Jej korzenie i podstawy stanowią o tożsamości w kulturze judeo-chrześcijańskiej, sposobie myślenia, poznania rzeczywistości i metodologii działań zarówno jednostkowych jak i społecznych. Kurs daje studentowi nie tylko podstawę do samodzielnego myślenia ale i spojrzenie na samego siebie i swoją rolę z perspektywy uogólnienia myślenia charakterytycznego dla nauk szczegółowych.

This course allows guest users to enter