Finanse i bankowość kopiuj 1
(FiBII_1)

 This course allows guest users to enter

Finanse i bankowość jest istotnym przedmiotem akademickim odnoszącym się do zjawisk pieniężnych i ryzyka na rynkach finansowych. Przedmiot ten obejmuje szeroko rozumiane procesy i zjawiska finansowe, prezentuje rolę i zasady funkcjonowania rynków finansowych, których istotnymi instytucjami są banki. Rynki finansowe są czułym barometrem zmian gospodarczych i politycznych.

This course allows guest users to enter