Finanse i bankowość
(FiB)

 This course allows guest users to enter

Finanse i bankowość jest istotnym przedmiotem akademickim odnoszącym się do zjawisk pieniężnych. Przedmiot ten obejmuje szeroko rozumiane procesy i zjawiska finansowe, prezentuje rolę i zasady funkcjonowania gospodarki finansowej i instytucji finansowych. Jednymi z istotnych instytucji finansowych są banki. Ich rola jest wielowątkowa zarówno z punktu widzenia gospodarki, funkcjonowania przedsiębiorstw, jak i warunków funkcjonowania społeczeństw. Rynki finansowe, na których funkcjonują banki, są czułym barometrem zmian gospodarczych i politycznych.

This course allows guest users to enter