Encyklopedia prawa
(EP)

 This course allows guest users to enter

Przedmiot Encyklopedia prawa jest przeznaczony dla studentów kierunków nieprawniczych studiów magisterskich i licencjackich. Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i instytucjami prawnymi prawoznawstwa oraz wybranych gałęzi systemu prawa obowiązującego w Polsce. W ramach tego przedmiotu omawiane są wybrane zagadnienia wstępu do nauki

This course allows guest users to enter