Ekonomia matematyczna kopiuj 1
(EM_1)

metody matematyczne w służbie ekonomistów