Ekonomia matematyczna
(EkonMatII)

 This course allows guest users to enter

Ekonomia matematyczna stanowi pewne podejście do analizy ekonomicznej, w którym stosuje mniej lub bardziej zaawansowany się aparat matematyczny. Praktycznie trudno jest określić granice ekonomii „niematematycznej” i „matematycznej”. W większości podręczników ekonomicznych stosuje się w jakimś zakresie formalizację ujmowanych zagadnień. Przez ekonomię matematyczną rozumie się jednak zazwyczaj taki sposób prowadzenia rozważań ekonomicznych, który wykracza poza podstawy geometrii czy algebry liniowej. Ekonomia matematyczna obejmuje wyłącznie teoretyczne aspekty analizy mikro- i makroekonomicznej, bez empirycznej weryfikacji wyprowadzanych zależności.

This course allows guest users to enter