Europan Language Portfolio (LOLIPOP)
(ELP - LOLIPOP)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Europan Language Portfolio - testing site.
--------------------------------------------------
Europejskie Portfolio Językowe - stron testowa.
Wdrażamy projekt Europejskiego Portfolia językowego on-line w ramach projektu LOLIPOP.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu