Ekonometria
(EK-SUM_1)

 This course allows guest users to enter


Ekonometria umożliwia absolwentowi ekonomii analizę i prognozowanie zjawisk ekonomicznych. Ten przedmiot daje podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwie działającym w gospodarce rynkowej w warunkach niepewności i ryzyka.

Metody ekonometryczne umożliwiają empiryczną weryfikację wyprowadzanych w ramach ekonomii matematycznej teoretycznych zależności mikro- i makroekonomicznych. Ekonometria dostarcza ilościowych narzędzi do opisu i przewidywania funkcjonowania układu gospodarczego, stąd jej metody mogą być wykorzystane w innych dyscyplinach ekonomicznych, badaniach rynku oraz w zarządzaniu.

This course allows guest users to enter