Ekonometria
(E-metria)

 This course allows guest users to enter

Ekonometria umożliwia wyposażenie absolwenta ekonomii w wiedzę niezbędną do analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Daje podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwie działającym w gospodarce rynkowej w warunkach niepewności i ryzyka. Wiedza ta jest oparta na sformalizowanym aparacie narzędziowym wspomaganym komputerem.

Metody ekonometryczne umożliwiają empiryczną weryfikację wyprowadzanych w ramach ekonomii matematycznej teoretycznych zależności mikro- i makroekonomicznych. Ekonometria dostarcza ilościowych narzędzi do opisu i przewidywania funkcjonowania układu gospodarczego, stąd jej metody mogą być wykorzystane w innych dyscyplinach ekonomicznych, badaniach rynku oraz w zarządzaniu.

This course allows guest users to enter