Biznesplan - symulacje komputerowe
(BPSK)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Kurs oparty na podręczniku "BIZNESPLAN" Jerzy Skrzypek, Ewa Filar, POLTEXT 2005

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu