Analiza i diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstw
(Aide)

 This course allows guest users to enter

Analiza i diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstw jest jednym z przedmiotów wprowadzających w specyfikę i szczegóły analizy finansowej przedsiębiorstwa. Analiza ekonomiczna jako dyscyplina naukowa zajmuje się wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywaniem za pomocą rozmaitych metod badawczych prawidłowości dotyczących zachowań podmiotów gospodarczych. Decyzje i wnioski podejmowane na podstawie wyników przeprowadzonych analiz są adekwatne do zachodzących procesów w przedsiębiorstwie.

This course allows guest users to enter