Warsztat dziennikarza radiowego
(WDR)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key


Kurs dla studentów III roku politologii. Obejmuje praktyczne zagadnienia warsztatowe dziennikarza radiowego (zebranie i opracowanie informacji, przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu, nagranie i komputerowy montaż dźwięku, opracowanie scenariusza audycji radiowej. Zawiera także podstawowe informacje o warsztacie pracy rzecznika prasowego.

Kurs trwa jeden semestr. Kończy go zaliczenie z oceną.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key