Warsztat dziennikarza radiowego
(WDR)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu


Kurs dla studentów III roku politologii. Obejmuje praktyczne zagadnienia warsztatowe dziennikarza radiowego (zebranie i opracowanie informacji, przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu, nagranie i komputerowy montaż dźwięku, opracowanie scenariusza audycji radiowej. Zawiera także podstawowe informacje o warsztacie pracy rzecznika prasowego.

Kurs trwa jeden semestr. Kończy go zaliczenie z oceną.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu