Rachunkowość zarządcza
(Rach Zarz)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Rachunkowość zarządza jest jednym z przedmiotów akademickich, które wywodzą się z praktyki gospodarczej. Bazuje ona na rozwiązaniach pochodzących z systemu rachunkowości. Rachunkowość jednakże skupia się na rejestracji danych dotyczących przebiegu działalności gospodarczej. Natomiast system rachunkowości zarządczej skupiony jest na wspomaganiu tworzenia strategii przedsiębiorstwa oraz budowaniu podstaw do podejmowania racjonalnych decyzji. Punktem wyjścia są różnego rodzaju sprawozdania finansowe i inne dokumenty tworzone w przedsiębiorstwie, na podstawie których, za pomocą narzędzi rachunkowości zarządczej przygotowywane są opracowania przydatne w procesie decyzyjnym.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key