Rachunkowość zarządcza
(Rach Zarz)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Rachunkowość zarządza jest jednym z przedmiotów akademickich, które wywodzą się z praktyki gospodarczej. Bazuje ona na rozwiązaniach pochodzących z systemu rachunkowości. Rachunkowość jednakże skupia się na rejestracji danych dotyczących przebiegu działalności gospodarczej. Natomiast system rachunkowości zarządczej skupiony jest na wspomaganiu tworzenia strategii przedsiębiorstwa oraz budowaniu podstaw do podejmowania racjonalnych decyzji. Punktem wyjścia są różnego rodzaju sprawozdania finansowe i inne dokumenty tworzone w przedsiębiorstwie, na podstawie których, za pomocą narzędzi rachunkowości zarządczej przygotowywane są opracowania przydatne w procesie decyzyjnym.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu