Statystyka matematyczna
(Sta Mat)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Mateariały do zajęć ze statystyki matematycznej dla studentów I-go roku Ekonomii

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu