Programowanie obiektowe
(poC#)


Cele kształcenia

Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z paradygmatem programowania obiektowego, technikami efektywnego programowania obiektowego na podstawie języka C# oraz podstawami analizy i projektowania obiektowego z wykorzystaniem języka UML i wzorców projektowych.