Egzamin - Technologia Informacyjna
(Egzamin-TI)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Proszę bezwzględnie zapisywać plik, dla części drugiej egzaminu, w formacie zip. Wpisać w nazwie przy pakowaniu pliku kierunek studiów np. Jan_Kowalski_Turystyka.zip

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu