Grafika komputerowa I
(GK-I)

* Tworzenie krzywych, wielokątów, brył (prostopadłościan, sfera, stożek, walec) i siatek (triangle mesh)

* Tworzenie zespołu obiektów na podstawie szablonu

* Oświetlenie (punkty świetlne, światło kierunkowe, reflektory)

* Kamery

* Modelowanie brył:

o suma, różnica

o przekształcanie (np. za pomocą wyciągnięcia lub przesunięcia) ścian, krawędzi i punktów bryły

o definiowanie stopnia wygładzenia (zaokrąglenia) punktów i krawędzi

o przemieszczanie, obracanie, skalowanie


Graficzny edytor tekstur proceduralnych

* Tekstury jednolite, bitmapowe i proceduralne (2D i 3D)

o możliwość definicji różnych atrybutów m.in. kolorów, lśnienia, przezroczystości, jasności, nierówności, przemieszczenia

o stosowanie do atrybutów funkcji, m.in. suma, różnica, łączenie, mnożenie, dzielenie, minimum, maksimum, funkcji trygonometrycznych, a także zdefiniowanych przez użytkownika

o szablony (turbulencja, komórki, drewno, itp.)

* Materiały jednolite i proceduralne z atrybutami: kolor, przezroczystość, gęstość, rozpraszanie

* Rendering

o ray tracing

o oświetlenie globalne

o antyaliasing

o łagodne cienie