Podstawy informatyki
(PI)

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z matematycznymi i fizycznymi podstawami teorii informacji, celami i strukturą systemu operacyjnego, pojęciem algorytmu i sposobu ich implementacji przy pomocy podstawowych struktur danych i instrukcji języka C.

Treści programowe realizowane w semestrze

  1. Systemy operacyjne. Podstawy systemu operacyjnego UNIX i MS Windows.

  2. Co to jest algorytm, schematy blokowe, przykłady najprostszych algorytmów. Algorytm znajdowania liczby pierwszej, wspólnych podzielników. Podstawowe problemy złożoności obliczeniowej.

  3. Struktury danych: stałe, zmienne, tablice, rekordy, adresy-wskaźniki.

  4. Podstawowe algorytmy informatyki: sumowanie, znajdowanie najmniejszej i największej wartości w tablicy. Algorytmy sortowania a złożoność obliczeniowa.

  5. Struktury danych: stos, kolejka, lista, zbiory, stogi, sterty, drzewa, grafy.

  6. Wstęp do języków programowania: Pascal, C. Podstawowe struktury danych, deklaracje, podstawowe instrukcje. Języki strukturalne, symboliczne i obiektowe. Procedura, obiekt, proces, agent.

  7. Metody numeryczne.