Grafika i komunikacja człowiek-komputer
(GiKC-K)

Treści kształcenia: Podstawowe techniki w grafice komputerowej. Systemy grafiki.
Podstawy komunikacji człowiek-komputer. Budowanie prostych interfejsów
graficznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: tworzenia obrazów z wykorzystaniem
standardowego API graficznego (Application Programming Interface); realizacji
podstawowych transformacji (skalowanie, obrót, translacja) za pomocą mechanizmów
standardowego API graficznego; implementacji prostych procedur dokonujących
transformacji prostych obrazów 2-wymiarowych; tworzenia i przeprowadzenia testu dotyczącego istniejącej aplikacji; wykorzystania narzędzi użyteczności wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika do realizacji aplikacji wyposażonej w taki interfejs.


Treści realizowane podczas ćwiczeń ( 20h):

  • Zapoznanie się z możliwościami i przeznaczeniem programów: Photoshop, GIMP, Corel Draw.
  • projektowanie interfejsu użytkownika w aplikacjach web
  • projektowanie interfejsu użytkownika w aplikacjach windowsowskich
  • języki projektowania interface: XSLT, XAML, XUL, XForms
  • języki programowania i technologie: XHTML, C#, .NET, Flash