Podstawy zarządzania
(PZ_ćw)

Poniższy kurs zawiera zakres oraz materiały przewidziane dla ćwiczeń z Podstaw zarządzania na wydziale Informatyki.