Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
(ZFP)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Kurs Zarządzanie finansami przedsiębiorstw jest uzupełnieniem konwersatorium o takiej samej nazwie. Znajdują się tu materiały pomocnicze dla studentów.

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu