Budowa komputera i nowe trendy w informatyce
(BK)

Kurs dla studentów studiów podyplomowych prezentujący zagadnienia z zakresu budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego historii.