Psychologia Pracy Menedżera
(PPM)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką psychologii biznesu z naciskiem na psychologiczne aspekty pracy menedżerów. W rmach tego kładziony będzie nacisk na przekazanie studentom wiedzy na temat głównych obszarów psychologii wykorzystywanych w zarządzaniu ludźmi. Ponadto celem będzie zapoznanie uczestników kursu z terminologią stosowaną w tej dziedzinie nauki oraz zaprezentowanie możliwych zastosowań psychologii w praktyce zawodowej w ekonomii.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu