Podstawy Psychologii
(Podst. Psych.)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy na temat głównych problemów poruszanych na gruncie psychologii oraz zapoznanie uczestników kursu z terminologią i metodami badawczymi stosowanymi w tej dziedzinie nauki. Zaprezentowanie możliwych obszarów zastosowań psychologii w praktyce zawodowej.

Podstawową ideą kursu nie jest przekazanie szczegółowej wiedzy, lecz ukazanie specyfiki myślenia psychologicznego.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu