Podstawy Psychologii
(Podst. Psych.)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy na temat głównych problemów poruszanych na gruncie psychologii oraz zapoznanie uczestników kursu z terminologią i metodami badawczymi stosowanymi w tej dziedzinie nauki. Zaprezentowanie możliwych obszarów zastosowań psychologii w praktyce zawodowej.

Podstawową ideą kursu nie jest przekazanie szczegółowej wiedzy, lecz ukazanie specyfiki myślenia psychologicznego.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key