Komputer w pracy dziennikarza
(KwPD)

 This course requires an enrolment key

Zasadniczym celem kształcenia w ramach niniejszego przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności obsługi komputera na poziomie niezbędnym do pracy dziennikarza. Celem szczegółowym jest zapoznanie studentów z wybranymi aplikacjami, takimi jak między innymi: pakiet MS OFFICE, edytory stron WWW, programy do cyfrowej obróbki zdjęć, programy do edycji wideo, programy typu DTP do tworzenia profesjonalnych publikacji.

This course requires an enrolment key