Psychologia społeczna
(PSYSP)

Cele kształcenia

•Prezentacja psychologii społecznej i jej najważniejszych odkryć.
•Odniesienie wiedzy z zakresu psychologii społecznej do własnych doświadczeń.
•Prezentacja zjawisk z zakresu psychologii społecznej fundamentalnych z punktu widzenia orientacji zawodowej słuchaczy.

Uzyskane umiejętności
•Znajomość podstaw psychologii społecznej.
•Umiejętność prowadzenia elementarnych obserwacji zachowań grupowych.
•Zmiana potocznego sposobu podejścia do problemów z zakresu psychologii społecznej na naukowe.