Socjologia
(SOCJ)

Cele kształcenia

•Prezentacja socjologii i jej najważniejszych odkryć.
•Odniesienie wiedzy socjologicznej do własnych doświadczeń.
•Dostarczenie podstawowych narzędzi do analizy zjawisk socjologicznych.

Uzyskane umiejętności

•Znajomość podstaw socjologii.
•Umiejętność prowadzenia elementarnych obserwacji zachowań grupowych.
•Zmiana potocznego sposobu podejścia do problemów socjologicznych na naukowe.